ПОНЕДЕЛНИКВТОРНИКСРЕДАЧЕТВРТОКПЕТОКСАБОТАНЕДЕЛА
28.12.2015
22:15 Војна на ѕвездите
29.12.2015
20:00 Војна на ѕвездите
22:30 Анеклето
30.12.2015
20:00 Војна на ѕвездите
22:30 Анеклето
31.12.201501.01.201602.01.201603.01.2016
20:00 Пеколен бран
22:15 Војна на ѕвездите
04.01.2016
20:00 Пеколен бран
22:15 Војна на ѕвездите
05.01.201606.01.201607.01.201608.01.2016
20:00 Пеколен бран
22:00 Џој
09.01.2016
20:00 Пеколен бран
22:00 Џој
10.01.2016
20:00 Божиќ кај Куперови
22:00 Пеколен бран
11.01.2016
20:00 Омразената осумка
12.01.2016
20:00 Омразената осумка
13.01.2016
20:00 Омразената осумка
14.01.2016
20:00 Шумата на ужасот
15.01.2016
20:00 Шумата на ужасот
16.01.2016
18:00 Мечокот од север
20:00 Шумата на ужасот
17.01.2016
18:00 Мечокот од север
20:00 Војна на ѕвездите
22:30 Шумата на ужасот
18.01.2016
20:00 Омразената осумка
19.01.201620.01.2016
20:00 Омразената осумка
21.01.2016
20:00 Војна на ѕвездите
22.01.2016
20:00 Тато се врати
22:00 Војна на ѕвездите
23.01.2016
18:00 Мечокот од север
20:00 Повратник
24.01.2016
18:00 Мечокот од север
20:00 Повратник
25.01.2016
20:00 Тато се врати
26.01.2016
20:00 Тато се врати
27.01.2016
20:00 Долу од рајот
20:20 Последниот македонец
28.01.2016
20:00 Разузданиот дедо
22:00 Обложување на столетието
29.01.2016
20:00 Разузданиот дедо
22:00 Обложување на столетието
30.01.2016
31.01.2016
20:00 Разузданиот дедо
22:00 Обложување на столетието