ПОНЕДЕЛНИКВТОРНИКСРЕДАЧЕТВРТОКПЕТОКСАБОТАНЕДЕЛА
30.01.202331.01.202301.02.202302.02.2023
18:00 Астерикс и Обеликс: Средното кралство
20:00 Фејбелменови
03.02.2023
18:00 Астерикс и Обеликс: Средното кралство
20:00 Фејбелменови
04.02.2023
18:00 Астерикс и Обеликс: Средното кралство
20:00 Кит
22:00 Човекот викан Ото
05.02.2023
06.02.202307.02.202308.02.2023
19:30 Човекот викан Ото
22:00 Кит
09.02.2023
18:00 Астерикс и Обеликс: Средното кралство
20:00 Титаник 3D
10.02.2023
18:00 Астерикс и Обеликс: Средното кралство
20:00 Титаник 3D
11.02.2023
18:00 Астерикс и Обеликс: Средното кралство
20:00 Титаник 3D
12.02.2023
13.02.2023
20:00 Титаник 3D
14.02.2023
20:00 Титаник 3D
15.02.202316.02.202317.02.202318.02.202319.02.2023
20.02.202321.02.202322.02.202323.02.202324.02.202325.02.202326.02.2023
27.02.202328.02.2023

Месечниот репертоар може да има измени. За секоја измена ќе бидете известени.