ПОНЕДЕЛНИКВТОРНИКСРЕДАЧЕТВРТОКПЕТОКСАБОТАНЕДЕЛА
02.05.202203.05.2022
18:00 Патот до месечината
19:30 Си беше еднаш во Србија
22:00 Неверојатната тежина на големиот талент
04.05.2022
18:00 Патот до месечината
20:00 Си беше еднаш во Србија
05.05.2022
18:00 Лоши момци
20:00 Доктор Стрејнџ
06.05.2022
20:30 Доктор Стрејнџ
07.05.2022
17:30 Лоши момци
19:30 Си беше еднаш во Србија
22:00 Доктор Стрејнџ
08.05.2022
09.05.2022
20:00 Доктор Стрејнџ
10.05.2022
18:00 Лоши момци
20:00 Доктор Стрејнџ
11.05.2022
20:00 Доктор Стрејнџ
12.05.202213.05.202214.05.202215.05.2022
16.05.202217.05.202218.05.202219.05.202220.05.202221.05.202222.05.2022
23.05.2022
18:00 Патот до месечината20:00 Доктор Стрејнџ
24.05.202225.05.2022
18:00 Патот до месечината20:00 Доктор Стрејнџ
26.05.202227.05.202228.05.202229.05.2022
18:00 Летото кога научив да пливам
20:00 Top Gun
30.05.2022
20:00 Top Gun
31.05.2022
20:00 Top Gun
01.06.2022
18:00 Летото кога научив да пливам
20:00 Top Gun
02.06.202203.06.2022
18:00 Летото кога научив да пливам
20:00 Top Gun
04.06.2022
18:00 Летото кога научив да пливам
20:00 Top Gun
05.06.2022

Месечниот репертоар може да има измени. За секоја измена ќе бидете известени.