ПОНЕДЕЛНИКВТОРНИКСРЕДАЧЕТВРТОКПЕТОКСАБОТАНЕДЕЛА
01.09.2022
20:00 После се: Среќни засекогаш
02.09.202203.09.2022
22:00 После се: Среќни засекогаш
04.09.2022
05.09.2022
18:00 Истражувачот Тад
20:00 После се: Среќни засекогаш
06.09.2022
18:00 Истражувачот Тад
20:00 После се: Среќни засекогаш
22:00 Покана за пекол
07.09.2022
18:00 Истражувачот Тад
20:00 После се: Среќни засекогаш
22:00 Покана за пекол
08.09.202209.09.2022
18:00 Шепи на гневот
20:00 Приказната за мојата жена
10.09.2022
18:00 Шепи на гневот
20:00 Приказната за мојата жена
11.09.2022
12.09.202213.09.2022
18:00 Шепи на гневот
20:00 Покана за пекол
14.09.2022
18:00 Шепи на гневот
20:00 Најлошата личност на светот
22:15 Покана за пекол
15.09.2022
18:00 Пат околу светот за 80 дена
19:30 Најлошата личност на светот
22:00 Три илјади години копнеж
16.09.2022
18:00 Пат околу светот за 80 дена
19:30 Најлошата личност на светот
22:00 Три илјади години копнеж
17.09.2022
18:00 Пат околу светот за 80 дена
19:30 Најлошата личност на светот
22:00 Три илјади години копнеж
18.09.2022
19.09.202220.09.202221.09.202222.09.202223.09.2022
20:00 Аватар 3D
24.09.2022
12:30 Пат околу светот за 80 дена
21:00 Аватар 2D
25.09.2022
26.09.2022
20:00 Аватар 3D
27.09.2022
20:00 Аватар 2D
28.09.2022
20:00 Аватар 3D
29.09.2022
20:00 Не грижи се драга
30.09.2022
18:00 Пат околу светот за 80 дена
20:00 Не грижи се драга
01.10.2022
18:00 Пат околу светот за 80 дена
20:00 Не грижи се драга
02.10.2022

Месечниот репертоар може да има измени. За секоја измена ќе бидете известени.