ПОНЕДЕЛНИКВТОРНИКСРЕДАЧЕТВРТОКПЕТОКСАБОТАНЕДЕЛА
01.08.2021
02.08.202103.08.202104.08.202105.08.2021
20:00 Одредот на отпишаните
06.08.2021
20:00 Одредот на отпишаните
07.08.2021
20:00 Крстарење во џунглата
08.08.2021
20:00 Крстарење во џунглата
09.08.202110.08.202111.08.202112.08.202113.08.202114.08.202115.08.2021
16.08.202117.08.202118.08.202119.08.202120.08.202121.08.202122.08.2021
23.08.202124.08.202125.08.202126.08.202127.08.202128.08.202129.08.2021
30.08.202131.08.2021

Месечниот репертоар може да има измени. За секоја измена ќе бидете известени.