ПОНЕДЕЛНИКВТОРНИКСРЕДАЧЕТВРТОКПЕТОКСАБОТАНЕДЕЛА
01.11.2021
20:00 Дина
02.11.2021
20:00 Дина
03.11.2021
20:00 Дина
04.11.2021
20:00 Вечните
05.11.202106.11.2021
18:00 Тома
21:30 Вечните
07.11.2021
18:00 Тома
21:00 Вечните
08.11.2021
20:00 Вечните
09.11.2021
20:00 Вечните
10.11.2021
20:00 Вечните
11.11.2021
20:00 Спенсер
12.11.2021
20:00 Спенсер
13.11.2021
18:00 Семејството Адамс 2
20:00 Спенсер
14.11.2021
15.11.2021
20:00 Спенсер
16.11.2021
20:00 Спенсер
17.11.2021
20:00 Спенсер
18.11.202119.11.202120.11.202121.11.2021
22.11.202123.11.2021
20:00 Јужен ветар: Забрзување
24.11.2021
20:00 Јужен ветар: Забрзување
25.11.2021
20:00 Јужен ветар: Забрзување
26.11.2021
20:00 Јужен ветар: Забрзување
27.11.2021
20:00 Јужен ветар: Забрзување
28.11.2021
21:30 Јужен ветар: Забрзување
29.11.2021
20:00 Јужен ветар: Забрзување
30.11.2021
20:00 Јужен ветар: Забрзување
01.12.2021
20:00 Јужен ветар: Забрзување
02.12.2021
20:00 Јужен ветар: Забрзување
03.12.2021
22:15 Притаено зло
04.12.2021
22:15 Притаено зло
05.12.2021
18:00 Јужен ветар: Забрзување
21:00 Куќата на Гучи

Месечниот репертоар може да има измени. За секоја измена ќе бидете известени.