ПОНЕДЕЛНИКВТОРНИКСРЕДАЧЕТВРТОКПЕТОКСАБОТАНЕДЕЛА
30.10.2017
20:00 Тор: Рагнарок 2D
31.10.2017
20:00 Тор: Рагнарок 2D
01.11.2017
20:00 Тор: Рагнарок 2D
02.11.2017
20:00 Сложувалка на стравот
03.11.2017
20:00 Сложувалка на стравот
22:00 Тор: Рагнарок 3D
04.11.2017
20:00 Сложувалка на стравот
22:00 Тор: Рагнарок 3D
05.11.2017
20:00 Сложувалка на стравот
22:00 Тор: Рагнарок 3D
06.11.2017
20:00 Сложувалка на стравот
07.11.2017
20:00 Сложувалка на стравот
08.11.2017
20:00 Сложувалка на стравот
09.11.2017
20:00 Убиство во Ориент Експрес
10.11.2017
11.11.2017
12.11.2017
20:00 Божиќ кај лошите мајки
22:00 Убиство во Ориент Експрес
13.11.2017
20:00 Божиќ кај лошите мајки
22:00 Убиство во Ориент Експрес
14.11.2017
20:00 Убиство во Ориент Експрес
22:00 Божиќ кај лошите мајки
15.11.2017
20:00 Убиство во Ориент Експрес
22:00 Божиќ кај лошите мајки
16.11.2017
20:00 Лига на правдата 3D
22:15 Мајка!
17.11.2017
20:00 Лига на правдата 3D
22:15 Убиство во Ориент Експрес
18.11.2017
22:00 Лига на правдата 3D
19.11.2017
18:00 Убиство во Ориент Експрес
20:00 Лига на правдата 3D
22:15 Мајка!
20.11.2017
20:00 Лига на правдата 3D
22:15 Мајка!
21.11.2017
20:00 Мајка!
22:15 Лига на правдата 2D
22.11.2017
20:00 Мајка!
22:15 Лига на правдата 2D
23.11.2017
18:00 Коко и големата тајна 3D
20:00 Тато се врати 2
22:00 Предградие
24.11.2017
18:00 Коко и големата тајна 3D
20:00 Тато се врати 2
22:00 Предградие
25.11.2017
18:00 Коко и големата тајна 3D
20:00 Убиство во Ориент Експрес
22:00 Предградие
26.11.2017
18:00 Коко и големата тајна 2D
20:00 Тато се врати 2
22:00 Предградие
27.11.2017
20:00 Тато се врати 2
28.11.2017
20:00 Тато се врати 2
29.11.2017
20:00 Тато се врати 2
30.11.2017

*Репертоарот можи да претрпи одредени измени. За секоја ќе бидете известени.